Projekti

U 2017. i 2018. Zavod će sudjelovati u međunarodnom DARIAH projektu Cooperation Framework of Digital Infrastructure in the Region – Opportunities and Needs in Case of Material Concerning Famous People in Science and Culture, koji  je odobren natječajem Cultural Heritage and Humanities Research u 2017. Cilj je projekta raspraviti pitanja iz domene korištenja digitalne infrastrukture u kulturnim i znanstvenim zajednicama regije (Hrvatske, Slovenije i BiH), s posebnim naglaskom na razmjenu podataka i autorska prava, te izraditi smjernice za interoperabilnost digitalnih infrastruktura u regiji. Uz Zavod, suradnici u projektu  su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Knjižnice grada Zagreba, Državni arhiv u Varaždinu, Muzej za umjetnost i obrt, Institut za etnologiju u folkloristiku, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, ICARUS HR i  AhrivPRO d. o. o.

Zavod se 2017. priključio projektu Znameniti.hr, koji su 2016. pokrenuli Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, sa svojom knjižnicom kao koordinatorom, te Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba i Državni arhiv Varaždin. Cilj je projekta izgradnja tematskoga portala koji će sadržavati digitalne materijale o velikanima hrvatske kulture, znanosti, umjetnosti i javnoga života, iz različitih zbirki/repozitorija.

Suradnja

Zavod se u 2015. priključio zajednici DARIAH-HR, sastavnici paneuropske Digitalne istraživačke infrastrukture za umjetnost i humanističke znanosti DARIAH-EU, kojoj je cilj omogućiti pristup digitalnim istraživačkim podatcima o europskoj umjetnosti i humanističkim znanostima te njihovo korištenje.

S Institutom za povijest umjetnosti Zavod je u 2015. sklopio ugovor o suradnji u provedbi projekta Moderne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja: Organizacijski i komunikacijski modeli suradničkih i umjetničkih praksi 20. i 21. stoljeća, koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Za potrebe projekta Zavod će osigurati preuzimanje i korištenje digitalnih formata Hrvatskoga biografskog leksikona, Hrvatske likovne enciklopedije i Likovnoga leksikona.

Znanstveni časopis Studia lexicographica, pokrenut 2007., izlazi polugodišnje. Slijedom neovisnih recenzija u njem se objavljuju izvorni znanstveni radovi, pregledni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, stručni radovi te prikazi i osvrti. Predmetno su mu područje ponajprije leksikografija i enciklopedika kao grana u polju informacijskih znanosti (leksikografsko-enciklopedička organizacija znanja kao izvor novoga znanja), ali i kao tradicionalno shvaćena humanistička djelatnost (što teži k spoznajnom zahvatu totaliteta), no otvoren je i ostalim strukama upućenima na Leksikografski zavod.

 

Scientific Journal Studia lexicographica, launched in 2007, is published semi-annually. Following peer reviews it publishes original scientific papers, scientific review papers, preliminary communications, professional papers and reviews. It deals mainly with the areas of lexicography and encyclopaedics and branches of information sciences (lexicographic-encyclopaedic organisation of knowledge as the source of new knowledge), as well as traditionally understood humanist activity (striving to the cognitive intervention of totality), but it is open for other professions oriented towards the Lexicographic Institute.

 

Online izdanje