Početna Izdanja Leksikoni Likovni leksikon

Likovni leksikon

Likovni leksikon četvrto je dovršeno izdanje što ga je Leksikografski zavod Miroslav Krleža posvetio likovnim umjetnostima. Razlog za to je »komunikacijska snaga« likovne umjetnosti s jedne strane ali i kontinuirano zanimanje hrvatske stručne i šire kulturne javnosti s druge strane. Uz tradicionalne umjetničke discipline – slikarstvo, kiparstvo, arhitekturu i primijenjenu umjetnost – obrađena je građa iz širega područja kulturne povijesti te srodnih disciplina (arheologija, muzeologija...).

Uz klasičnu sadržajnu građu (biografije umjetnika, umjetnički stilovi i smjerovi, spomenička baština...) leksikon sadrži i dijelove koji govore o »vremenu nastanka«, što se ponajprije odnosi na najnovije umjetničke pojave, hrvatsku sastavnicu te posebno na strukovno nazivlje (oko 2000 obrađenih nazivaka), koji su novum izdanja.

S 8904 članka, 3010 ilustracija, 150 crteža i tabelâ Likovni leksikon pouzdan je izvor, uravnotežen pregled i kompetentan priručnik suvremenoga poimanja likovnih umjetnosti.

 

Glavni urednik projekta: Josip Bilić

 

akt

gotika

Leonardo da Vinci

Meštrović, Ivan

transept

 

Knjižara online