Krležijana je enciklopedija o Miroslavu Krleži, središnjem opusu moderne Hrvatske, utemeljitelju Leksikografskoga zavoda. Krležino djelo svojom raznovrsnošću i opsegom omogućuje enciklopedijsku obradu, utjecajem na tijek naše književne tradicije i umjetničkom snagom zaslužuje je, a kompleksnošću, bogatstvom referencija, osobitošću stila te kontroverzijama koje su ga pratile gotovo je i zahtijeva.

Tehnička enciklopedija jedinstveno je djelo u području tehnike i osnovnih prirodnih znanosti vezanih uz tehničku praksu. Pruža opća znanja iz svih područja tehnike - od građevinarstva, geodezije, strojarstva, rudarstva do elektrotehnike, brodogradnje, aerotehnike, atomske tehnike - proširuje spoznaje o tehničkim pronalascima, o njihovu razvoju od prvih eksperimenata do suvremene industrijske i znanstvene primjene.

Enciklopedija hrvatske umjetnosti nezaobilazna je stručna enciklopedija koja obrađuje tradicionalne discipline likovne umjetnosti – slikarstvo, kiparstvo, arhitekturu i primijenjenu umjetnost. Donosi i građu iz širega područja kulturne povijesti te obuhvaća znanstvene discipline poput arheologije, etnologije, muzeologije ili zaštite spomenika.

Na temelju člana 124. Ustava SFRJ i člana 579. Zakona o udruženom radu, predstavnici Skupštine SFRJ, Skupštine SR Bosne i Hercegovine, Skupštine SR Crne Gore, Sabora SR Hrvatske, Sobranja SR Makedonije, Skupštine SR Slovenije, Skupštine SR Srbije, Skupštine SAP Kosova, Skupštine SAP Vojvodine, kao i Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, dana 23. siječnja 1980. godine, u Saboru SR Hrvatske u Zagrebu, potpisali su Društveni dogovor o izradi i financiranju drugog izdanju Enciklopedije Jugoslavije.