U svjetskoj enciklopedičkoj literaturi nije poznat ekvivalent pojmu »pomorstvo« u značenju te riječi u nas, a malo je i edicija koje objedinjuju toliko međusobno povezanih znanstvenih, stručnih i praktičnih djelatnosti. Ta činjenica, kao i potreba za proširivanjem naše pomorske literature, bila je razlogom što je Leksikografski zavod Miroslav Krleža pristupio izdavanju leksikona.

Leksikon jugoslavenske muzike prvo je izdanje koje obuhvaća i predstavlja sve pojave i osobe koje su se očitovale ili djelovale na jugoslovenskim prostorima. Za razliku od Muzičke enciklopedije koja je općeg karaktera, Leksikon jugoslovenske muzike sadrži višestruko proširenu nacionalnu građu.

Vrlo ubrzan ritam života u ovo naše dinamično vrijeme, kad je u punom jeku proces korjenitog mijenjanja svijeta i oslobađanje od zastarjelih nazora o njegovoj materijalnoj i društvenoj strukturi, izazvao je na svim područjima ljudske djelatnosti brojnije i dalekosežnije promjene od onih što su se zbile u bilo kojem drugom razdoblju u povijesti čovječanstva.