Hrvatski egzonimi bave se jezičnom standardizacijom stranih geografskih imena te donose preporučena hrvatska imena svih država svijeta, njihovih glavnih gradova i stanovnika, ali i iz njih neke izvedene oblike riječi.

Godina izdanja: 2016.

Predgovor