Iz natuknice REŠETAR, Milan, iz 11. sveska - Historija - Historija jugoslavenskih naroda 15238 REŠETAR, Milan. Dubrovački popovi u početku našega vijeka. Dubrovnik [kalendar], 3/1899, 68-73.

* O političkom stavu prema Austriji, o obrazovanosti i životu dubrovačkoga klera.

15239 - Amat Luzitanac, dubrovački ljekar XVI vijeka. Brankovo kolo, 6/1900, 39, 1237-1240; 40, 1264-1266; 41, 1301-1304; - Dubrovnik, 9/1900, 42, 4; 43, 3; 44, 2.

15240 - Kapetan Jozo Orebić. Dubrovnik, 10/1901, 7, 2.

15241 - Slavenske kolonije u Italiji. Srđ, 6/1907, 24, 1105-1127.

15242 - Kulturne sličice iz Dubrovnikasrednjega vijeka. Jugosloven, 1/1922, 27, 1-2; 28, 2; 29, 2; 31, 1; 32, 1-4; - Srpski književni glasnik, NS, 1922, VI/6, 423-436.

* O kulturnom i društvenom životu.

15243 - Iz kulturnoga života staroga Dubrovnika. Jugoslavenska njiva, 7/1923, I/9, 367-372; 10, 396-403.

* O kulturi i načinu života Dubrovčana od XIV st. dalje.

15244 - Salamankezi i sorbonezi. Dubrovački list, 2/1925, 19, 1-2; - Novo doba [Split], 8/1925, 115, 10.

* U Novom doba objavljeno pod naslovom: Svađe među dubrovačkom vlastelom. Salamankezi i sorbonezi