Pravne napomene

Autorska prava
Sadržaj ovih stranica u cijelosti je zaštićen autorskim pravima koje pripadaju Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža i zabranjeno je sadržaj odnosno dijelove sadržaja ovih stranica reproducirati, distribuirati djelomično ili u cjelini ili na drugi način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

Odricanje od odgovornosti
Sadržaj web stranice Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža koristi se isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost, a korištenjem sadržaja web stranice korisnik prihvaća i snosi sve rizike koji nastaju iz korištenja.
Leksikografski zavod Miroslav Krleža nije odgovoran za aktivnosti korisnika koje u sebi uključuju zlouporabu sadržaja ove web stranice, odnosno nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s uporabom ili zlouporabom pri korištenja sadržaja ove web stranice.

Vanjski izvori podataka
Na web stranicama Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža nalaze se i podaci o vanjskim izvorima podataka u obliku poveznica (linkovi) prema drugim internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Leksikografski zavod Miroslav Krleža nema nadzor nad drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti za posljedice koje mogu proisteći iz posjeta sadržaju na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Zaštita osobnih podataka
Leksikografski zavod Miroslav Krleža poštuje privatnost posjetitelja ove web stranice. O posjetiteljima se ne prikupljaju osobni podaci, osim u slučajevima kada ih upiše i pošalje sam posjetitelj. U slučajevima kada je poznat identitet posjetitelja, njegovi će se podaci koristiti samo u svrhu zbog koje ih je uputio. Unatoč tomu, posjetitelj koji odašilje osobne podatke elektroničkim putem treba uzeti u obzir ograničenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i po pitanju sigurnosti te zaštite privatnosti osobnih podataka. Za potrebe održavanja sigurnosti sustava i izrade analiza uspješnosti web sustava, na web stranici Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža prikupljaju se tehnički podaci o posjetiteljima koji ih osobno ne identificiraju.
Leksikografski zavod Miroslav Krleža zadržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja objavljenih sadržaja svoje web stranice te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih izmjena, dopuna ili uklanjanja.