Bagatelna nabava

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za procijenjenu vrijednost nabave do 200.000,00 kuna (bez PDV-a) za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna (bez PDV-a), za nabavu radova (tzv. bagatelnu nabavu) Leksikografski zavod Miroslav Krleža nije obvezan provoditi postupke javne nabave na način propisan Zakonom o javnoj nabavi. Postupak nabave bagatelne vrijednosti provodi se u skladu s Odlukom Ravnateljstva o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti od 24. travnja 2014. i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti od 25. rujna 2014.

Pozivi na dostavu ponuda

Arhiva