Sjednica Datum održavanja Dnevni red Odluke
1/2017. 11. IV. 2017. 1. Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2016. godinu
2. Financijsko izvješće za 2016. godinu
3. Akcijski plan znanstvenoga rada za razdoblje 2017–2020.
4. Kadrovska pitanja
a) Suglasnost na razrješenje pomoćnice ravnatelja za leksikografski rad
b) Plan linearnih napredovanja u leksikografska zvanja i zapošljavanja na leksikografska radna mjesta
5. Odluka o dodatku za leksikografski rad glavnoga ravnatelja
6. Odluka o minimalnoj cijeni zakupnine za poslovne prostore
7. Razno

1-2017-1.pdf

1-2017-2.pdf

1-2017-3.pdf

1-2017-4.pdf

1-2017-5.pdf

1-2017-6.pdf

1-2017-7.pdf

 

 

2/2017 13. VI. 2017. 1. Dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i plaćama u LZMK
2. Pravilnik o leksikografskom radu u LZMK – informacija
3. Sporovi i zakupi
4. Sporovi vezani uz dugove za zakup poslovnih prostora
5. Informacija o stanju legalizacije i parcelacije
6. Molba Kulturnog kruga j.d.o.o. za zakup terase
7. Razno

 

2-2017-1.pdf