Akademik Danilo Blanuša, hrvatski matematičar međunarodnoga ugleda

preuzmi članak

Vladimir Devidé
Redoviti član HAZU

SAŽETAK: U članku se ukratko izlaže život i rad prof. dr. Danila Blanuše. Posebno se ističe kako je on bio prvi koji je uočio neispravnost nekih Max Planckovih formula relativističke termodinamike i dokazao njihov ispravan oblik, koji se, pogrešno, pripisuje H. Ottu; taj zahtjev prioriteta je i dokumentiran.
Istaknuta je i važnost brojnih Blanušinih radova о izometričkome uronjavanju mnogostrukosti koji su priznati i visoko ocijenjeni, kao što to pokazuju i ilustrativni citati. Ostali Blanušini rezultati, npr. iz područja specijalne teorije relativnosti, Besselovih funkcija itd. također su spomenuti.
Na kraju članka danje popis Blanušinih znanstvenih i stručnih radova te knjiga.