Akademik Josip Lončar, nestor hrvatske elektrotehnike

preuzmi članak

Vladimir Muljević
Elektrotehnički fakultet, Zagreb

SAŽETAK: Josip Lončar školovao se u Brodu na Savi (danas Slavonski Brod) i Vinkovcima. Studirao je matematiku i fiziku na Sveučilištu u Zagrebu i Parizu. Završivši studij postao je nastavnikom na realnoj gimnaziji u Zagrebu. Tada je i doktorirao. Još kao nastavnik na srednjoj školi bio je pozvan na Tehničku visoku školu u Zagrebu da predaje teorijsku elektrotehniku. Već tada je bio vrlo aktivan na području radiotehnike, a zatim i televizije. Na Tehničkome fakultetu u Zagrebu izabran je za docenta, za izvanrednoga te redovitog profesora. Bio je izvrstan eksperimentator na svim područjima elektrotehnike, uzoran pedagog i nastavnik. U Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti izabran je za izvanrednoga, a zatim za redovitoga člana. Napisao je i objavio pet udžbenika i šezdesetak stručnih i znanstvenih radova s područja elektrotehnike. Dobio je više visokih priznanja, a znanstveno je radio do konca života. Umro je u Zagrebu u 83. godini.