Dr. Milislav Demerec, hrvatski sin i đak, svjetski biolog i genetičar

preuzmi članak

Draško Šerman
Medicinski fakultet, Zagreb

SAŽETAK: Milislav Demerec rođen je u Kostajnici 11. siječnja 1895. godine u obitelji Ljudevita i Ljubice Demerec. Poljoprivrednu školu (Više gospodarsko učilište) završio je u Križevcima. Godine 1919. počinje genetička istraživanja kukuruza u grupi profesora R. A. Emersona na Sveučilištu Cornell, gdje 1923. postiže doktorat znanosti. Iste godine postaje stalnim istraživačem u Odjelu za genetiku Carnegiejeve institucije iz Washingtona u Cold Spring Harboru, potom 1941. direktorom Biološkoga laboratorija u istome mjestu, a 1943. i direktorom Odjela za genetiku Carnegiejeve institucije. Razdoblje od 1943. do 1960. jest ono u kojem je Milislav Demerec direktor obiju srodnih znanstvenih institucija i koje se danas pamti kao »zlatno Demerčevo doba« Cold Spring Harbora. Dr. Demerec je 1960. po sili zakona umirovljen, ali radi i dalje sve do konca života 12. travnja 1966.
Nasljedne promjene gena, mutacije, stalan su interes Demerčevih znanstvenih istraživanja, počevši  od kukuruza do vinske mušice i naposljetku bakterija probavnog sustava: Escherichia coli i Salmonella typhimurium. Također je istraživao mutageno djelovanje rendgenskog i ultraljubičastog zračenja te neutrona. Među modelima koji su mu služili u istraživanjima bili su i gorostasni kromosomi žlijezda slinovnica vinske mušice, te plijesan roda Penicillium. Sa suradnicima je pronašao mutant te plijesni koji je mogao rasti uronjen u tekući medij, čime je znatno povećana proizvodnja antibiotika penicilina; tako je penicilin po prvi put od svoga otkrića postao široko dostupan i to u vrlo kritičnom razdoblju drugoga svjetskog rata. Važna su Demerčeva istraživanja gena, koji određuju otpornost bakterije prema antibioticima. Od 1950. posvećuje se isključivo genetici mikroorganizama. Važno je i njegovo otkriće da su bakterijski geni, proteinski proizvodi kojih sudjeluju kao enzimi u metabolički sličnim funkcijama, blisko vezani na kružnoj genetičkoj karti. Sa svojim suradnicima utire put procvatu bakterijske genetike, iz koje izrasta suvremena molekulama biologija i molekulama genetika, ne samo u Cold Spring Harboru nego i diljem svijeta.
Dr. Milislav Demerec bio je organizator mnogih svjetski poznatih znanstvenih Simpozija kvantitativne biologije i jednako važnih i atraktivnih ljetnih tečajeva u Cold Spring Harboru. Bio je utemeljitelj i urednik niza publikacija, među kojima se naročito ističu Advances in Genetics i Drosophila Information Service (DIS). Za znanstveni i obiman uređivački rad, te vrlo uspješno organiziranje, poticanje i administraciju znanstvenoga rada u toj vodećoj svjetskoj znanstvenoj ustanovi Milislav Demerec je nagrađen nizom nagrada i priznanja, te izabran u niz vrlo prestižnih odbora, komisija, akademija znanosti.