Inženjer Joza Serdar i početak proizvodnje lokomotiva u Hrvatskoj

preuzmi članak

Duško Štefanović
Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb

SAŽETAK: U članku se ukratko prikazuje život i rad inženjera i profesora Joze Serdara, rođena 1911. u Vinkovcima, te njegov doprinos u proizvodnji prvih lokomotiva u Hrvatskoj.
U prvom se dijelu opisuje Serdarovo školovanje i zapošljavanje u Tvornici vagona, strojeva i mostova u Slavonskome Brodu, gdje je bio upravnik tzv. LOK-hale i šef montaže lokomotiva, a kratko i tehnički direktor cijele tvornice. Ističe se njegov rad na uvođenju i razradi terminskih planova za gradnju lokomotiva i drugih tvorničkih proizvoda. Pod vodstvom inž. Serdara proizvedene su 1939. prve lokomotive u Hrvatskoj.
Drugi dio članka opisuje nastavni i znanstveni rad prof. Serdara na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, sudjelovanje u radu sveučilišnih upravnih tijela, suradnju s drugim institucijama i privredom te zahvale i priznanja za dugogodišnji plodan rad.