Prof. dr. Ivo Horvat - život i djelo

preuzmi članak

Radovan Domac
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

SAŽETAK: Prikazani su u bitnim crtama život i djelo hrvatskog znanstvenika, botaničara-fitocenologa svjetskoga glasa prof. dr. Ive Horvata (1897-1963). Znanstvena područja kojima se I. Horvat godinama bavio bila su: filogenetička ispitivanja nekih paprati, floristička istraživanja te konačno vegetacijska istraživanja, gdje je postigao najveće uspjehe. Krunu znanstvenoga rada I. Horvata čini njegovo djelo Vegetation Südosteuropas, klasično djelo geobotaničke literature, na kojemu će se još dugi niz godina temeljiti sva ozbiljna geobotanička istraživanja u Hrvatskoj. I. Horvat osnovao je i razvio hrvatsku fitocenološku školu, u kojoj je odgojio niz mladih stručnjaka. Za sav taj rad dodijeljena mu je 1963. Nagrada »Ruđer Bošković«.