Razvitak visokoškolske izobrazbe i organiziranoga znanstvenoistraživačkog rada u Sisku

preuzmi članak

Darko Maljković
Metalurški fakultet u Sisku Sveučilišta u Zagrebu

SAŽETAK: U novijem razvitku sisačke regije izvanrednu ulogu imalo je postojanje visokoškolske ustanove stare više od 30 godina, s osnivanjem koje počinje i organiziran znanstvenoistraživački rad u Sisku. Opisuje se osnivanje odjela u Sisku (Metalurški odjel i Naftno-petrokemijski odjel) Tehnološkog fakulteta u Zagrebu (1960. godine), njihovo djelovanje u pojedinim razdobljima i utjecaj na osnivanje i razvitak drugih obrazovnih, stručnih i znanstvenih institucija. Također se razmatra osnivanje postojećega Metalurškog fakulteta (1979), koji je nastao kao rezultat povezivanja obrazovanja, znanosti i industrije. Napose se opisuje uloga odjela (poslije Metalurški fakultet) kao obrazovnih institucija u jačanju kadrovskoga potencijala Siska u društvenome i gospodarskome smislu.