Sedam desetljeća primjene i pola stoljeća proizvodnje inzulina u Hrvatskoj

preuzmi članak

Kristina Gamiršek Šnidaršić
PLIVA d.d. Zagreb

SAŽETAK: Na temelju dostupne literature i povezivanjem niza važnijih događanja pokušalo se opisati povijest primjene i proizvodnje inzulina u Hrvatskoj, u kojem je vremenskom slijedu zemlja prolazila nekoliko bitno različitih državnih, političkih, društvenih i gospodarskih razdoblja. Uvjeti svakoga od tih razdoblja implicitno su djelovali na primjenu i proizvodnju inzulina u Hrvatskoj, počevši od završetka I. svjetskog rata, kad je u svijetu započela primjena inzulina, pa do danas.
Opisana je korelacija razvoja industrijske proizvodnje lijekova i početka proizvodnje inzulina u Hrvatskoj, te dalji razvoj i problemi industrijske proizvodnje inzulina u nas. Razmatra se povezanost proizvodnje inzulina s razvojem zdravstvene skrbi bolesnika od šećerne bolesti, te osnivanje dijabetoloških znanstvenih institucija u Hrvatskoj.
Navode se imena osoba koje su izravno pridonijele razvoju proizvodnje inzulina i inzulinskih  preparata te njihovoj primjeni u Hrvatskoj.