Projekti

U 2017. i 2018. Zavod će sudjelovati u međunarodnom DARIAH projektu Cooperation Framework of Digital Infrastructure in the Region – Opportunities and Needs in Case of Material Concerning Famous People in Science and Culture, koji  je odobren natječajem Cultural Heritage and Humanities Research u 2017. Cilj je projekta raspraviti pitanja iz domene korištenja digitalne infrastrukture u kulturnim i znanstvenim zajednicama regije (Hrvatske, Slovenije i BiH), s posebnim naglaskom na razmjenu podataka i autorska prava, te izraditi smjernice za interoperabilnost digitalnih infrastruktura u regiji. Uz Zavod, suradnici u projektu  su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Knjižnice grada Zagreba, Državni arhiv u Varaždinu, Muzej za umjetnost i obrt, Institut za etnologiju u folkloristiku, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, ICARUS HR i  AhrivPRO d. o. o.

Zavod se 2017. priključio projektu Znameniti.hr, koji su 2016. pokrenuli Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, sa svojom knjižnicom kao koordinatorom, te Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba i Državni arhiv Varaždin. Cilj je projekta izgradnja tematskoga portala koji će sadržavati digitalne materijale o velikanima hrvatske kulture, znanosti, umjetnosti i javnoga života, iz različitih zbirki/repozitorija.

Suradnja

Zavod se u 2015. priključio zajednici DARIAH-HR, sastavnici paneuropske Digitalne istraživačke infrastrukture za umjetnost i humanističke znanosti DARIAH-EU, kojoj je cilj omogućiti pristup digitalnim istraživačkim podatcima o europskoj umjetnosti i humanističkim znanostima te njihovo korištenje.

S Institutom za povijest umjetnosti Zavod je u 2015. sklopio ugovor o suradnji u provedbi projekta Moderne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja: Organizacijski i komunikacijski modeli suradničkih i umjetničkih praksi 20. i 21. stoljeća, koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Za potrebe projekta Zavod će osigurati preuzimanje i korištenje digitalnih formata Hrvatskoga biografskog leksikona, Hrvatske likovne enciklopedije i Likovnoga leksikona.