Drugo izdanje Hrvatskoga povijesnog atlasa Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža sadržava 105 velikih te 85 manjih zemljovida i planova gradova dimenzija 382 × 270 mm, većinom otisnutih dvolisno.

Temelj svakoga povijesnog atlasa jest zemljovid kao vjerna rekonstrukcija određenoga događaja u prostoru i vremenu, dobivena proučavanjem povijesnih izvora, starih karata, putopisa, toponomastike i ostataka materijalne kulture. Pri izradbi atlasa koristila su se najbolja postignuća hrvatske i svjetske povijesne znanosti o kartografiji, nastojeći pritom prikazati povijesna nesuglasja i kritička suprotstavljanja.

U Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2. i 3. srpnja 2018. održana je posljednja, četvrta radionica projekta Cooperation Framework of Digital Infrastructure in the Region – Opportunities and Needs in Case of Material Concerning Famous People in Science and Culture, koji je odobren natječajem Cultural Heritage and Humanities Research, što ga je DARIAH-EU konzorcij raspisao 2017.

U Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 10. i 11. travnja 2018. održana je treća radionica projekta Cooperation Framework of Digital Infrastructure in the Region – Opportunities and Needs in Case of Material Concerning Famous People in Science and Culture, koji je odobren natječajem Cultural Heritage and Humanities Research, što ga je DARIAH-EU konzorcij raspisao 2017.