U četvrtak, 11. listopada 2018. u Velikoj dvorani Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža predstavljen je Hrvatski povijesni atlas, prošireno izdanje istoimenog izdanja iz 2003. godine.

O Hrvatskom povijesnom atlasu govorili su dr. sc. Damir Agičić, redoviti profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Mirela Hutinec, ravnateljica Muzeja vučedolske kulture, dr. sc. Vlatka Dugački i dr. sc. Krešimir Regan, urednici projekta.

Damir Agičić, recenzent izdanja, naglasio je da je Leksikografski zavod Miroslav Krleža institucija s dugogodišnjom tradicijom objavljivanja izdanja ovog tipa. Tematskim pristupom, popratnim tekstovima i ilustrativnim prilozima u osam cjelina Hrvatski povijesni atlas izdanje je koje može naći svoje mjesto i u danas aktualnoj "školi za život".

Mirela Hutinec, suradnica u projektu, istaknula je važnost prikaza arheoloških lokaliteta, pa i samoga Vučedola, čime je arheologija postala vidljivija, a s novim izdanjima arheološke karte mogu se nadopunjavati.

Hrvatski povijesni atlas namijenjen je širokoj skupini korisnika. Zemljovidi obuhvaćaju prostor Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a djelomično i Slovenije, Mađarske, Srbije te Crne Gore, čime se povećava njegova vrijednost, rekao je urednik Krešimir Regan.

Urednica Vlatka Dugački naglasila je da se u izradbi Atlasa koristilo najboljim postignućima hrvatske i svjetske povijesne znanosti o kartografiji, kao i relevantnom znanstvenom literaturom i izvorima, nastojeći pritom prikazati povijesna nesuglasja i kritička suprotstavljanja.

Hrvatski povijesni atlas sadržava 105 velikih te 85 manjih zemljovida i planova gradova u osam velikih tematskih poglavlja (Povijesno-geografska osnova, Politička povijest, Upravno-teritorijalni ustroj Hrvatske, Hrvatsko plemstvo, Gospodarska povijest, Povijest medicine, Vjerska povijest, Kulturna povijest).