Povodom obilježavanja 100. obljetnice rođenja Hrvoja Požara (1916–1991) u Kninu će se održati Konferencija o životu i radu akademika Hrvoja Požara i njegovom značaju za Republiku Hrvatsku.

Akademik Hrvoje Požar bio je istaknuti stručnjak za elektroenergetiku, osobito je pridonio unaprjeđenju fakultetske nastave elektrotehnike i utemeljio je Zagrebačku energetsku školu. Hrvoje Požar od 1976. bio je glavni urednik Tehničke enciklopedije Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (od V. do XII. sv.).
Konferencija u organizaciji Grada Knina, Grada Zagreba, EIHP-a, HED-a, FER-a, Sveučilišta u Zagrebu, Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, HEP-a i HAZU održati će se 4. i 5. srpnja u Kninu.
Konferencija o životu i radu akademika Hrvoja Požara i njegovom značaju za Republiku Hrvatsku