U povodu obilježavanja 100. obljetnice rođenja Hrvoja Požara (1916–1991) u Kninu 4. i 5. srpnja održana je Konferencija o životu i radu akademika Hrvoja Požara i njegovu značaju za Republiku Hrvatsku.

Sudionici konferencije predstavili su rad akademika Požara kroz različite aspekte njegova djelovanja. Hrvoja Požara kao enciklopedista, koji je radio na trima enciklopedijama Leksikografskoga zavoda (Enciklopediji Jugoslavije, Enciklopediji Leksikografskoga zavoda i Tehničkoj enciklopediji), predstavio je glavni urednik Hrvatske tehničke enciklopedije dr. sc. Zdenko Jecić. Tehničku enciklopediju akademik Požar uređivao je od 1976. do smrti 1991. (od VI. do XII. sv.) i bio je najdugovječniji glavni urednik te dosad najopsežnije hrvatske enciklopedije. Za doprinos organizaciji 100. obljetnice rođenja akademika Hrvoja Požara Leksikografskomu zavodu uručena je zahvalnica Grada Knina.

Konferencija je održana u organizaciji Grada Knina, Grada Zagreba, EIHP-a, HED-a, FER-a, Sveučilišta u Zagrebu, Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, HEP-a i HAZU.

 

Mrežne stranice 100. obljetnice rođenja akademika Hrvoja Požara

Obilježeno 100 godina rođenja akademika Hrvoja Požara - EIHP

Održana konferencija o kninskom velikanu Hrvoju Požaru - Kninski News portal