Mijo Kišpatić, istaknuti hrvatski petrograf i popularizator prirodoslovlja

preuzmi članak

Alojz Getliher
INA-Naftaplin, Zagreb

Nauk je iskra, koja dušu sažge,
te je rada u vis da poleti i
plamenom da plane.
(Ivan Fiamin)

SAŽETAK: Rad je podijeljen u dvije cjeline. U prvom dijelu prikazan je petrografski rad u Hrvatskoj prije Kišpatića te rad na prirodoznanstvenom populariziranju. Putove znanosti mineralogije i petrografije u tom periodu naši su oci utirali onako kako su mogli i umjeli, a to su bili: Ljudevit Gaj, Ljudevit Vukotinović, Gjuro Pilar, Antun Mažuranić, Pavao Hatz, Josip Torbar i mnogi drugi.
U drugom dijelu prikazan je svekolik razvojni put Mije Kišpatića i njegov veliki doprinos razvoju prirodnih znanosti, s posebnim naglaskom na velikim zaslugama za njihovo populariziranje u nas. U traženju puta pobude svjetovnoga kulturnog gibanja, Kišpatić postaje stup hrvatske  prirodoznanstvene djelatnosti i ostat će trajno upisan u hrvatsku kulturnu i znanstvenu baštinu.

Pin It