Magnum opus Vladimira Mažuranića
(Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik, Zagreb, 1908-1922)

preuzmi članak

Ivo Pranjković
Filozofski fakultet, Zagreb

SAŽETAK: U članku je riječ о općekulturnom, leksikografskom i terminološkom značenju rječnika što ga je pod naslovom Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik objavio Vladimir Mažuranić u deset svezaka između 1908. i 1922. godine. Posebna se pozornost posvećuje nazivlju iz oblasti krivično-kaznenog prava.

Pin It