Bačić, Slaven

Hrvatsko akademsko društvo, Subotica

Osobitosti koncepcije biografskih članaka u
Leksikonu podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca

Barzycka-Paździor, Agata

Poljska akademija znanosti,
Krakov–Varšava

Koncepcija Poljskoga biografskog rječnika: između običnih i velikih ljudi iz prošlosti*

Belaustegi, Unai
Villa, María José

Sveučilište Baskije, Bilbao

Bilbaopedia: prva digitalna enciklopedija posvećena samo jednom gradu*

Bentzen, Naja

Ured za vezu Europskog parlamenta
u Washingtonu, DC

Uloga enciklopedija u dobu asimetričnoga digitalnog znanja*

Blagus Bartolec, Goranka

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb

Veliko i malo početno slovo kao leksikografski izazov

Crljenko, Ivana

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Značenje Atlasa svijeta Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
u hrvatskoj atlasnoj kartografiji

Čabarkapa-Macanović, Milana
Marinković-Dubljević, Dragana
Vukadinović, Novak


Leksikografski centar Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica


Strukovni leksikoni u leksikografiji Crne Gore – iskustvo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

Čokor, Darko
Kresnik, Ivana

Fakultet hrvatskih studija, Zagreb

Hrvatska i Wikipedija

Ćirić, Josip
Nekić, Marina

Sveučilište u Zadru

Enciklopedija – anatomija i strategija

Ferber Bogdan, Jasenka
Tkalec, Anja

Arhiv za likovne umjetnosti HAZU, Zagreb
Knjižnica HAZU, Zagreb

Znameniti.hr – razvoj tematskoga metapodatkovnog portala

Galović, Tomislav

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Struka pomoćne povijesne znanosti u hrvatskoj enciklopedici (okviri i perspektive)

Hameršak, Filip

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Moderna hrvatska enciklopedika između struke, društva i države

Ivetić, Nataša

Kikinda, Republika Srbija

Enciklopedijske odrednice o Stevi Čuturilu

Jecić, Zdenko
Jermen, Nataša

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Enciklopedika danas – Leksikografski zavod Miroslav Krleža i digitalno doba

Jordan, Peter

Austrijska akademija znanosti, Beč

Hrvatski vanjski odnosi kroz prizmu uporabe egzonima

Kovačević, Beata
Matović, Petra

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Frinihov pristup leksikografiji: između (pred)znanstvenoga i neznanstvenoga

Kragić, Bruno

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Nedosanjani san enciklopedijske utopije – članak o grofu Cagliostru u prvom izdanju Enciklopedije Leksikografskoga zavoda (opće enciklopedije)

Kunčić, Meri

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Tko je važan, a tko nije – prilog istraživanju kulture renesansnoga Raba

Kuzman Šlogar, Koraljka

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Digitalne istraživačke infrastrukture i umreženo znanje

Lapaine, Miljenko
Frančula, Nedjeljko
Jazbec, Ivo-Pavao


Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


O novom kartografskom rječniku

Lemić, Vlatka

Sveučilište u Zagrebu

Kako »Big Data« iz prošlosti mogu utjecati na znanost i istraživanje: Time Machine ideja i mogućnosti njezine primjene

Lewis, Kristian

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb

Internacionalizmi i domaće riječi u hrvatskome i ruskome traduktološkom nazivlju

Lipp, Veronika
Simon, László

Mađarska akademija znanosti,
Budimpešta

Novi projekt jednojezičnoga objasnidbenog, na temelju korpusa utemeljenoga rječnika*

Lončar, Alka

Sveučilište Tri u Rimu

Problematika analize latinskih posuđenica u etimološkom rječniku novogrčkoga jezika Nikolaosa Andriotisa

Majnarić, Ivan

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

Historija i biografija: razmišljanja i iskustva iz perspektive
Hrvatskoga biografskoga leksikona

Mandušić, Iva

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Biografija kroz povijest – primjer publicista Mihovila Kunića s početka XIX. stoljeća

Marić, Toni

Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine, Široki Brijeg

Portali i baze podataka o elementima kulturne baštine na festivalima folklora

Marković, Ivan
Gligorić, Igor Marko

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

O razvoju hrvatske riječi rukomet

Matasović, Ranko

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

Jezična klasifikacija u enciklopedijama

Mihaljević, Josip

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb

Igrifikacijski elementi na mrežnim stranicama enciklopedija

Mihaljević, Milica

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb

Jezikoslovno nazivlje između deskripcije i preskripcije

Mlakar, Mirko

Zagreb

Leksikografija u Srbiji: muke s vremenom

Mlinarić, Dubravka

Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Uloga digitaliziranih izvora iz privatnih kartografskih zbirki u vrijeme ograničenoga fizičkog pristupa

Mrkalj, Igor

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Glinski biografski leksikon kao istraživački izazov

Mujadžević, Dino

Humboldtovo sveučilište u Berlinu

Islamska baština u Enciklopediji Jugoslavije (1955–1990): od marginalizacije Rankovićeva doba prema priznanju u razdoblju decentralizacije*

Nodelman, Uri

Sveučilište Stanford

Stanford Encyclopedia of Philosophy: izazovi i pouke*

Perak, Benedikt

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

EMOCNET: prikaz leksičkih mreža i obogaćivanje podataka

Perak, Benedikt
Grgurić, Diana

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Digitalna platforma glazbene baštine Istre i Hrvatskoga primorja – Zaspal Pave

Petrović, Bernardina

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fitonimi u Kućniku Josipa Stipana Relkovića

Pintar, Marijana

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Muzička enciklopedija Leksikografskoga zavoda: prošlost i budućnost

Radečić, Karlo

Zagreb

Biologija u Hrvatskoj enciklopediji Mate Ujevića (1941.–1945.)

Starčević Stančić, Irina
Kraus, Cvijeta

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Specifičnosti digitalizacije izdanja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža

Šnjarić, Mirjana

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Leksičke nepodudarnosti kolokacijskih obrazaca u njemačkome, engleskome i hrvatskome općeznanstvenom jeziku te njihov prikaz u e-rječnicima općeznanstvenoga nazivlja

Štimac Ljubas, Vlatka

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Farmaceutsko nazivlje u mrežnome izdanju Hrvatske enciklopedije

Tasovac, Toma

DARIAH-EU, Berlin

Zamišljanje budućnosti leksikona: traganje za početcima e-leksikografije *

Tolj, Jasmina
Smolčić, Ivan
Bago, Petra

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izazovi u prostornom obilježavanju i prikazu enciklopedijskoga znanja

Trifković, Miloš

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – ANUBiH

Specifičnosti studije izvodljivosti projekta ANUBiH Opća enciklopedija Bosne i Hercegovine

Urquijo, Mikel
Agirreazkuenaga, Joseba

Sveučilište Baskije, Španjolska

Analiza budućnosti nacionalnih biografskih leksikona*

Vidović, Domagoj

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb

Egzonimi, etnici i ktetici u Mrežniku

Vojak, Danijel

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,
Zagreb

Marginalci na marginama hrvatskih enciklopedija ili O kulturi (ne)sjećanja na romske žrtve genocida u hrvatskoj enciklopedistici

Vukičević, Marko

Zagreb

Zastupljenost i pristup temama iz razdoblja Prvoga svjetskog rata u enciklopedijskim izdanjima Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža

Wandl-Vogt, Eveline

Austrijska akademija znanosti, Beč

Promišljanje žanra – pretvorba enciklopedijskoga znanja
u akciju na primjeru COVID-19*

Živić, Tihomir

Fakultet agrobiotehničkih znanosti
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Encyclopædia Britannica Online: mrežno izdanje pouzdanoga priručnika (2012–2020)

* Izlaganje je na engleskom jeziku

Pin It