Bačić, Slaven

Hrvatsko akademsko društvo, Subotica

Osobitosti koncepcije biografskih članaka u Leksikonu podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca

Barzycka-Paździor, Agata

Polish Academy of Sciences,
Krakow-Warsaw

The concept of the Polish biographical dictionary: among ordinary and great people from the past

Belaustegi, Unai
Villa, María José

University of the Basque Country, Bilbao

Bilbaopedia: the first digital encyclopedia dedicated exclusively to a single city

Blagus Bartolec, Goranka

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb

Veliko i malo početno slovo kao leksikografski izazov

Crljenko, Ivana

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Značenje Atlasa svijeta Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u hrvatskoj atlasnoj kartografiji

Čabarkapa-Macanović, Milana

Marinković-Dubljević, Dragana

Vukadinović, Novak

 

Leksikografski centar Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica

 

 

Strukovni leksikoni u leksikografiji Crne Gore – iskustvo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

Čokor, Darko
Kresnik, Ivana

Hrvatski studiji,
Zagreb

Hrvatska i Wikipedija

Ćirić, Josip
Nekić, Marina

Sveučilište u Zadru

Enciklopedija – anatomija i strategija

Ferber Bogdan, Jasenka
Tkalec, Anja

Arhiv za likovne umjetnosti HAZU
Knjižnica HAZU, Zagreb

Znameniti.hr – razvoj tematskog metapodatkovnog portala

Hameršak, Filip

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Moderna hrvatska enciklopedika između struke, društva i države

Ivetić, Nataša

Kikinda, Republika Srbija

Enciklopedijske odrednice o Stevi Čuturilu

Jermen, Nataša
Jecić, Zdenko

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Enciklopedika danas – Leksikografski zavod Miroslav Krleža i digitalno doba

Jordan, Peter

University of Vienna

Croatian external relations as reflected by the use of exonyms

Lapaine, Miljenko

Jazbec, Ivo-Pavao

Frančula, Nedjeljko

 

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

O novom kartografskom rječniku

Galović, Tomislav

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Struka Pomoćne povijesne znanosti u hrvatskoj enciklopedici (okviri i perspektive)

Kovačević, Beata
Matović, Petra

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Frinihov pristup leksikografiji: između (pred)znanstvenoga i neznanstvenoga

Kragić, Bruno

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Članak o grofu Cagliostru u prvom izdanju ELZE: Nedosanjani san enciklopedijske utopije

Kunčić, Meri

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Tko je važan a tko nije – prilog istraživanju kulture renesansnog Raba

Kuzman Šlogar, Koraljka

Institut za etnologiju i folkloristiku,
Zagreb

Digitalne istraživačke infrastrukture i umreženo znanje

Lemić, Vlatka

Sveučilište u Zagrebu

Kako „Big Data“ iz prošlosti mogu utjecati na znanost i istraživanje: Time Machine ideja i mogućnosti njezine primjene

Lewis, Kristian

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb

Internacionalizmi i domaće riječi u hrvatskome i ruskome traduktološkom nazivlju

Lewis, Kristian

Rudan, Pavao

Sujoldžić, Anita

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb

Antropološki centar i Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja HAZU

Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja HAZU i Hrvatsko antropološko društvo Zagreb

 

Antropologija u hrvatskim rječnicima i enciklopedijama u 20. i 21. stoljeću

Lipp, Veronika
Simon, László

Research Institute for Linguistics,
Hungarian Academy of Science, Budapest

A new monolingual, corpus-based explanatory dictionary project

Lončar, Alka

Università degli Studi Roma Tre

Problematika analize latinskih posuđenica u etimološkom rječniku novogrčkoga jezika Nikolaosa Andriotisa

Majnarić, Ivan

Hrvatsko katoličko Sveučilište,
Zagreb

Historija i biografija: razmišljanja i iskustva iz perspektive HBL-a

Mandušić, Iva

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Biografija kroz povijest  – primjer publicista Mihovila Kunića s početka 18. st.

Marić, Toni

Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine, Široki Brijeg

Portali i baze podataka o elementima kulturne baštine na festivalima folklora

Marković, Ivan
Gligorić, Igor Marko

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

O razvoju hrvatske riječi rukomet

Mihaljević, Josip

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb

Igrifikacijski elementi na mrežnim stranicama enciklopedija

Mihaljević, Milica

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb

Jezikoslovno nazivlje između deskripcije i preskripcije

Mlakar, Mirko

Zagreb

Leksikografija u Srbiji: muke s vremenom

Mlinarić, Dubravka

Institut za migracije i narodnosti,
Zagreb

Uloga digitaliziranih izvora iz privatnih kartografskih zbirki u vrijeme ograničenoga fizičkog pristupa

Mrkalj, Igor

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Glinski biografski leksikon kao istraživački izazov

Mujadžević, Dino

Humboldt Universität Berlin
Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Islamic and Ottoman legacy in the Encyclopedia of Yugoslavia: Reassessing Marxist Orientalism (1955-1990)

Perak, Benedikt

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

EMOCNET: prikaz leksičkih mreža i obogaćivanje podataka

Perak, Benedikt
Grgurić, Diana

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Digitalna platforma glazbene baštine Istre i Hrvatskoga primorja: Zaspal Pave

 

Petrović, Bernardina

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fitonimi u Kućniku Josipa Stipana Relkovića

Pintar, Marijana

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Muzička enciklopedija Leksikografskoga zavoda: prošlost i budućnost

Radečić, Karlo

Zagreb

Biologija u Hrvatskoj enciklopediji Mate Ujevića (1941. – 1945.)

Starčević Stančić, Irina
Kraus, Cvijeta

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Specifičnosti digitalizacije izdanja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža

Tolj, Jasmina
Smolčić, Ivan

Bago, Petra

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Izazovi u prostornom obilježavanju i prikazu enciklopedijskog znanja

Šnjarić, Mirjana

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Leksičke nepodudarnosti kolokacijskih obrazaca u njemačkome, engleskome i hrvatskome općeznanstvenom jeziku te njihov prikaz u e-rječnicima općeznanstvenog nazivlja

Štimac Ljubas, Vlatka

Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb

Farmaceutsko nazivlje u mrežnome izdanju Hrvatske enciklopedije

Trifković, Miloš

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – ANUBiH,
Sarajevo

Specifičnosti studije izvodljivosti projekta ANUBIH Opća enciklopedija Bosne i Hercegovine 

Urquijo, Mikel
Agirreazkuenaga, Joseba

University of the Basque Country, Spain Department of Contemporary History

An analysis of the future of national biographical dictionaries

Vidović, Domagoj

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb

Egzonimi, etnici i ktetici u Mrežniku

Vojak, Danijel

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,
Zagreb

Marginalci na marginama hrvatskih enciklopedija ili O kulturi (ne)sjećanja na romske žrtve genocida u hrvatskoj enciklopedistici

Vukičević, Marko

Zagreb

Zastupljenost i pristup temama iz razdoblja Prvoga svjetskog rata u enciklopedijskim izdanjima Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

Živić, Tihomir

Fakultet agrobiotehničkih znanosti
Sveučilišta J. J Strossmayera u Osijeku

Encyclopædia Britannica Online: mrežno izdanje pouzdanoga priručnika (2012.–2020.)