Problem konteksta u obradbi biografske građe u trima modernim hrvatskim enciklopedijama

preuzmi članak

Vlaho Bogišić
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

SAŽETAK: Usporedbom abecedarija, strukture biografskih članaka i načina obradbe biografske građe u Hrvatskoj enciklopediji (1941–45., glavni urednik Mate Ujević), Enciklopediji Jugoslavije (1955–90., Miroslav Krleža) i Hrvatskoj enciklopediji (1999–2000., Dalibor Brozović) rekonstruira se i opisuje razvoj modela i metode u bitnom segmentu hrvatske leksikografije, posebice s obzirom na društvene diskontinuitete u promatranom razdoblju. Razmatra se kako je obrađena biografska građa pripadnika manjinske skupine, nositelja ideološkoga predznaka suprotnoga dominantnome te nositelja vrijednosti druge kulture u bliskome suodnosu. Na temelju uočenih sličnosti i razlika procjenjuje se pojedinačni i opći kulturni utjecaj enciklopedije, njezinih kulturno-povijesnih implikacija u hrvatskome društvu.

Pin It