Tekuća nacionalna bibliografija monografija u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Zagreb - povijesni pregled i izrada Hrvatske bibliografije, Niza A – danas

preuzmi članak

Irina Pažameta
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb

SAŽETAK: Izrada tekuće nacionalne bibliografije monografija u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Zagreb proizlazi iz zakonske obveze i uloge NSK u trajnom prikupljanju, čuvanju, zaštiti, obradi i dostupnosti publikacija nacionalne zbirke Croatica. Sustavna bibliografska djelatnost u NSK započela je sa suradnjom Hrvatskog bibliotekarskog društva i Sveučilišne knjižnice izradom Popisa knjiga koje su izlazile u Kraljevini Jugoslavije za 1941. godinu. Nastavlja se s Hrvatskom bibliografijom za razdoblje 1941-1944. godine, te s Bibliografijom knjiga tiskanih u NR Hrvatskoj za razdoblje 1945-1950. godine. Nakon više od dvaju desetljeća prekida u izdavanju, 1978. godine izdavanje se obnavlja s Bibliografijom knjiga tiskanih u SR Hrvatskoj, prema ISBD/M-u (Međunarodni standardni opis za monografske publikacije). Osamdesete godine bitno su obilježene: informatizacijom NSK, računalnom obradom podataka primjenom UNIMARC formata, te izradom tekuće bibliografije knjiga prema preporukama IFLA-e usvajanjem, između ostalog, programa UBC (Univerzalna bibliografska kontrola) i UAP (Univerzalna dostupnost publikacija). Međutim, nedostatnost UNIMARC/Bibliographic formata, namijenjenog za strojno čitljivo katalogiziranje, uvođenje UNIMARC/Authorities formata za izradu autorskih zapisa, te njihovo loše povezivanje u bibliografskom smislu, prouzročilo je niz otežavajućih okolnosti pri izradi i izdavanju Hrvatske bibliografije, koja pod tim naslovom dalje izlazi od 1990. godine. Teškoće uvjetovane nemogućnošću pravodobnog rješavanja nekih bitnih pitanja vezanih uz tehnologiju same izrade odrazile su se i u postizanju ažurnosti, kontinuiteta i kvalitete bibliografije. Posljednjih godina, stalnim nastojanjima za iznalaženjem, u zadanim okvirima, odgovarajućih tehničkih i programskih lješenja u Knjižnično-informacijskom sustavu CROLIST, bitno je ubrzano izdavanje nacionalne bibliografije knjiga, poboljšala se njezina kvaliteta, a zaostala građa objavljuje se retroaktivno, u četveromjesečnim kumulacijama. Planira se izdavanje na CD-ROM-u i HTML obliku.

Pin It