Uloga Miroslava Krleže u formiranju redakcije Medicinske enciklopedije

preuzmi članak

Ivo Padovan
HAZU, Zagreb

SAŽETAK: Miroslav Krleža je već 1950. godine započeo pripreme za osnivanje Leksikografskog zavoda FNRJ u Zagrebu. Veliku podršku imao je od prof. dr. Andrije Štampara s kojim je svakodnevno kontaktirao u JAZU gdje je i sam već bio uvaženi član Uprave Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Krleža je od akademije preuzeo pripremne materijale i za Pomorsku enciklopediju, a sam planirao Opću enciklopediju i deset specijaliziranih enciklopedija. Već je 1952. godine Krleža predlagao prof. dr. Andriji Štamparu da bude glavni urednik Medicinske enciklopedije budući da je Štampar bio na tom poslu angažiran skupa s prof. Antom Šercerom i prof. Perovićem u uredništvu (Prve) Hrvatske enciklopedije. Jasno je bilo da Štampar to nije bio u stanju preuzeti zbog svoje angažiranosti kako u Akademiji tako i u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Nakon pokušaja nekoliko uvaženih liječnika oko organizacije Medicinske enciklopedije, Krleža je konačno prihvatio Štamparov prijedlog da Šercer preuzme uredništvo Medicinske enciklopedije. Taj izbor urodio je velikom Medicinskom enciklopedijom u kojoj je Šercer imao neprocjenjivih zasluga. Krleža je budno pratio rad i te Redakcije, pa čak i davao vrlo korisne savjete.

Pin It