16. i 17. knjiga Bibliografije sadrže bibliografiju članaka i rasprava o kazalištu na području današnjih država Hrvatske i Bosne i Hercegovine, objavljenih od godine 1826. do 1945. u periodici obuhvaćenoj popisom koji su suradnici Leksikografskoga zavoda proveli u prvoj polovici 50-ih godina, kao i svih onih članaka i rasprava relevantnih za našu i bosansko-hercegovačku kazališnu kulturu objavljenih u toj periodici.

Korisnici će u 16. knjizi naći gotovo 28.000 bibliografskih jedinica, kojima su autori najugledniji književnici, kazališni djelatnici i kritičari, npr. A. Šenoa, A. G. Matoš, S. Miletić, J. Benešić, B. Gavella, M. Krleža, M. Begović, V. Lunaček i drugi, ali i jednako važnih članaka kojima su autori ostali anonimni ili se skrivaju iza još nerazriješenih pseudonima i šifara. Tu su, i brojni prijevodi tiskani u našoj periodici.
U 17. knjizi najvažnije je opsežno i razgranato Predmetno kazalo. Velik broj osoba, dramskih tekstova, kazališnih ustanova, pojava i pojmova iz tog kazala svjedoči o širini tadašnjega zanimanja za kazalište, domaće i svjetsko. To je ujedno i dokument o širini područja o kojem su dnevne novine, tjednici i druge periodičke publikacije ažurno izvještavale svoju čitateljsku publiku.

Broj svezaka: 2

Godina izdanja: 2004.

 

Prethodno izdanje: Bibliografija rasprava i članaka (1-15)

 

NATUKNICE

Gavella Branko I svezak

Gavella Branko II svezak

 

Naručite

Pin It