Znanstveni časopis Studia lexicographica, pokrenut 2007., izlazi polugodišnje. Slijedom neovisnih recenzija u njem se objavljuju izvorni znanstveni radovi, pregledni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, stručni radovi te prikazi i osvrti.

Predmetno su mu područje ponajprije leksikografija i enciklopedika kao grana u polju informacijskih znanosti (leksikografsko-enciklopedička organizacija znanja kao izvor novoga znanja), ali i kao tradicionalno shvaćena humanistička djelatnost (što teži k spoznajnom zahvatu totaliteta), no otvoren je i ostalim strukama upućenima na Leksikografski zavod.

 

Studia lexicographica – ONLINE izdanje