euro, jedinstvena eur. valuta, prihvaćena na sastanku Europskoga vijeća u Madridu 1995. Uvođenje eura kao jedinstvene valute u EU treća je faza ostvarivanja Ekonomske i monetarne unije, predviđena Delorsovim izvješćem. Stupio je na snagu 1. I. 1999., a u optjecaj je pušten 2002. u 12 država članica EU-a (Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Portugal i Španjolska), uz istodobno potpuno ukidanje nac. valuta. Danska i Velika Britanija iskoristile su pravo ostajanja izvan eurozone (prema Maastrichtskom ugovoru), a Švedska nije zadovoljila kriterije konvergencije. Nakon proširenja EU-a 2004. i 2007., sve su novoprimljene države članice obvezne uvesti euro, kada ispune kriterije konvergencije, pa je euro postao službena valuta u Sloveniji (2007), Cipru i Malti (2008) i Slovačkoj (2009). Euro je službena valuta i u državama koje nisu članice EU-a, poput Crne Gore, Kosova, Andore, San Marina, Vatikana i Monaka.

Pin It