Hrvatska tehnička enciklopedija (HTE) enciklopedički je projekt Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (LZMK), koji se razvija u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti (HAZU) i Akademijom tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ). Poticaj za njegovo pokretanje bila je činjenica da su hrvatska tehnička baština, povijest i današnji dosezi tehnike u Hrvatskoj razmjerno slabo istraženi i obrađeni u literaturi. Cilj je projekta – povezujući znalce i znanstvenike te umrežujući fragmentirane spoznaje i raznovrsne izvore u cjelovitu sintezu – pridonijeti stvaranju spoznaje o bogatoj hrvatskoj nacionalnoj tehničkoj baštini.

Enciklopedija je oblikovana kao usporedno mrežno i tiskano izdanje, po čemu je prvijenac na ovim prostorima. Mrežno izdanje Portal hrvatske tehničke baštine, obogaćeno dodatnim sadržajima i prednostima novih informacijskih tehnologija, omogućuje interakciju s korisnicima, stoga i stalno obogaćivanje djela novim spoznajama te ažuriranje. Tiskano je izdanje usmjereno korisnicima naklonjenima tradicionalnomu mediju te omogućuje trajnu pohranu ostvarenja ovoga projekta u fizičkom obliku, u knjižnicama i kućnim bibliotekama.

Tiskano izdanje HTE planira se u četiri sveska, od kojih će se u svakome obraditi jedna zaokružena tematska cjelina. Prvi svezak obrađuje područja brodogradnju, pomorstvo, promet, strojarstvo, zrakoplovstvo; drugi svezak biokemijsko inženjerstvo, drvnu tehniku, grafičku tehnologiju, kemijsko inženjerstvo, metalurgiju, prehrambenu tehnologiju, poljoprivrednu tehniku, rudarstvo, tekstilnu tehnologiju, zaštitu okoliša; treći svezak arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju, a četvrti svezak elektrotehniku, energetiku, informatiku, mjeriteljstvo, nuklearnu tehniku, računarstvo, temeljne tehničke znanosti i prirodoslovlje; posljednji će svezak obuhvatiti i opće tehničke pojmove zajedničke svim strukama, opći prikaz razvoja tehnike u pojedinim hrvatskim gradovima i vremenskim razdobljima.

Prvi svezak Hrvatske tehničke enciklopedije izašao je iz tiska u prosincu 2018., a sadržava 993 članka s približno 2000 ilustracija.

Godina izdanja: 2018.

 

NATUKNICE

astronautika (online)
astronautika.pdf
automobil (online)
automobil.pdf
bicikl (online)
bicikl.pdf
Brodarski institut (online)
Brodarski institut.pdf
Penkala, Slavoljub (online)
Penkala, Slavoljub.pdf
trajekt (online)
trajekt.pdf
robotika (online)
robotika.pdf
Zagrebački električni tramvaj (online)
Zagrebački električni tramvaj.pdf
žičara (online)
žičara.pdf

 

Sljedeće izdanje: Hrvatska tehnička enciklopedija – drugi svezak (2022)

 

Naručite

Pin It