Zadatak je ovoga djela da pregledno i sistematski sabere i izloži osnovne podatke iz svih područja ljudskoga znanja, stvaranja i iskustva. Potreba opće enciklopedije osjeća se kod nas već više od stotinu godina, ali u cijelosti nije sve dosad zadovoljena.

Bilo je više pokušaja, da se taj nedostatak ukloni, ali su sva naša leksikalna i enciklopedijska izdanja ostala nedovršena ili su zastarjela, pa ne mogu zadovoljiti ni politički ni kulturni interes suvremenog čitaoca.
U Drugom svjetskom ratu i poslije rata nastale su po čitavome svijetu mnoge kulturne i društvene promjene, koje već same po sebi traže nova, suvremena leksikalna i enciklopedijska djela. S obzirom na strukturalnu izmjenu našeg društvenog sastava, koja revolucionarno mijenja naše kulturne i socijalne odnose, velik krug naše narodne, demokratske inteligencije željan je da dobije odgovor i da se uputi u mnoga pitanja nauke, umjetnosti i javnog života. Da bi se svi naši ljudi što bolje snašli u upoznavanju zakona društvenog razvitka, Enciklopedija Leksikografskog zavoda želi da posluži kao kompendij ljudskoga znanja, kao praktičan savjetnik u problemima dnevnih zadataka u nauci, tehnici, umjetnosti, u ekonomici i politici našoj i stranoj. Ona će tako postati trajan podsjetnik pomno razvrstane materije sveukupnog znanja, dokument sigurne budućnosti ljudskog razvoja, osnovanog na pozitivnim, naučnim postignućima bogatog, historijskog iskustva. Enciklopedija Leksikografskog zavoda govorit će o prošlim vjekovima, o pobjedonosnim borbama za slobodu duha i misli svim našim građanima, svim članovima našeg socijalističkog društva u nastajanju. Uspoređivanjem vlastitih narodnih vrijednosti s rezultatima stranih, živih i mrtvih civilizacija i kultura, Enciklopedija Leksikografskog zavoda poslužit će kao sigurno sredstvo za prevladavanje natražnih predrasuda i za uklanjanje reakcionarnih, klasno uslovljenih utjecaja.
Za pojačavanje lične inicijative, za uzdizanje ponosa nad postignutim, vlastitim i tuđim rezultatima, za povišenje radnog elana, za stvaranje suvremenog socijalističkog mentaliteta, za što potpunije shvaćanje smionog kretanja ljudske misli, za suvremenu i čovjeka dostojnu koncepciju društvenih pogleda, za razvoj ukusa i smisla za ljepotu u muzici, arhitekturi, u poeziji i u ostalim lijepim vještinama, za razumijevanje dinamike našeg vlastitog razvoja, za kult dostignutih uspjeha na vlastitom tlu - Enciklopedija Leksikografskog zavoda poslužit će kao repetitorij, prelistavanje kojega ne znači samo šetnju u idealne predjele ljudske misli, nego i koristan uspon na vrhunce, s kojih se sagleda sve ono, zbog čega je vrijedilo, da se čovječanstvo u patnjama probije do svoje impozantne pobjede: do spoznaje, da čovjek vlastitim naporima mijenja uvjete svog teškog i pobjedonosnog života.

 

Predgovor I. izdanja Enciklopedije Leksikografskog zavoda
Redakcija Enciklopedije Leksikografskog zavoda

 

Broj svezaka: 7

Godina izdanja: 1955–1964.

 

Sljedeća izdanja:

Enciklopedija Leksikografskog zavoda II. izdanje (1966–1969.)

Opća enciklopedija (1977–1988.)

Pin It