Pripremajući drugo izdanje Enciklopedije Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, redakcija je ponovno podvrgla analizi razvoj pojedinih struka u enciklopediji. Humanističkim disciplinama dodijeljen je relativno širok prostor, ali je istodobno povećan broj i opseg članaka iz prirodnih nauka i tehnike sa željom da ti članci obuhvate i najnovija otkrića.

U tom smislu redakcija je nastojala da izvrši dopune svih struka kako bi EJLZ pratila zbivanja i promjene koje su se u društvenim relacijama i naučnim kretanjima odigrale između I i II izdanja EJLZ. U tekstovima koji prikazuju različite literature redakcija se trudila da proširi broj informacija i o književnostima onih naroda koji danas oslobođeni ulaze u historiju.
Ograničenost prostora nije dopustila da se svako djelo navede i u originalu i u prijevodu pa su stoga djela pisana na poznatijim jezicima navedena samo u originalu, druga u originalu i prijevodu a neka samo u prijevodu. Skraćenica prev. uz pojedino djelo upozorava da je ono prevedeno na naš jezik. Historiju pojedinih zemalja, razvitak znanstvenih i umjetničkih disciplina kao i biografije i djelatnost suvremenih ličnosti redakcija je pokušala ažurirati do časa kad su pojedini članci ulazili u štampu, ali, kraj nepreglednog mnoštva i raznolikosti enciklopedijske građe, mogao je ponegdje izostati neki noviji podatak. Da bi se olakšalo čitanje članaka EJLZ što većem broju korisnika, uvedene su, kraj već postojećih, i neke nove strane riječi s kratkim tumačenjem njihova značenja tako da enciklopedija može poslužiti i kao rječnik češće upotrebljavanih tuđica-internacionalizama. Među promjenama formalne naravi ističemo nov način etimološkog tumačenja riječi-složenica građenih na temelju grčkog i latinskog leksika. Kod najvećeg broja takvih složenica dani su u fonetskoj transkripciji njihovi početni i završni (prefiksalni i sufiksalni) elementi; značenje pojedinih od tih elemenata treba potražiti u njihovu popisu i objašnjenju na početku ovog sveska enciklopedije. Lična i geografska vlastita imena (izuzev ona za koja je uobičajen domaći oblik) pisana su i u ovom izdanju etimološki. Neka su strana imena, međutim, donesena ili fonetski ili u internacionalno uobičajenoj (npr. engleskoj ili francuskoj) transkripciji, najčešće onakvoj kakvu u svojim izdanjima i dokumentima upotrebljava OUN. Određeni broj općih imenica koje su u prvom izdanju bile pisane etimološki, sada je u skladu s principima koji se sve više provode u svakodnevnoj praksi, naveden u fonetskom obliku. Alfabetski poredak jedinica promijenjen je utoliko što u ovom izdanju višečlane jedinice nisu alfabetizirane po prvoj riječi nego po čitavom (velikim slovima štampanom) naslovu jedinice. Budući da su godine rođenja i smrti katkada jedini podatak koji korisnik enciklopedije traži uz pojedino ime, te su godine u biografskim člancima ovog izdanja donesene prije svih ostalih podataka. Umjesto prijašnje oznake v. kojom se čitalac jednog članka upućivao na drugi članak u enciklopediji, sada je uvedena udesno usmjerena strelica (→). U popisu skraćenica izvršene su neke dopune i promjene. Od ilustracija koje je sadržavalo prvo izdanje zadržan je samo jedan dio; ostale su zamijenjene instruktivnijima i suvremenijima. Geografske karte prilagođene su teritorijalnim promjenama koje su nastale u posljednjim godinama. Na drugom izdanju, kao i na prvom, surađivali su, uz članove redakcijskog kolegija JLZ, neki urednici struka i mnogi suradnici-autori izvan zavoda; imena svih urednika i suradnika bit će navedena u posljednjem svesku enciklopedije.

 

Predgovor II. izdanja Enciklopedije Leksikografskog zavoda
Redakcija EJLZ

 

Broj svezaka: 6

Godina izdanja: 1966–1969.

 

Prethodno izdanje: Enciklopedija Leksikografskog zavoda I. izdanje (1955–1964.)

Sljedeće izdanje: Opća enciklopedija (1977–1988.)

Pin It