Krležijana je enciklopedija o Miroslavu Krleži, središnjem opusu moderne Hrvatske, utemeljitelju Leksikografskoga zavoda. Krležino djelo svojom raznovrsnošću i opsegom omogućuje enciklopedijsku obradu, utjecajem na tijek naše književne tradicije i umjetničkom snagom zaslužuje je, a kompleksnošću, bogatstvom referencija, osobitošću stila te kontroverzijama koje su ga pratile gotovo je i zahtijeva.

Za razumijevanje njegova teksta nezaobilazni su članci o jeziku, stilu, izražajnim sredstvima ili stihu. Pojedinačno su obrađeni Krležini važniji tekstvi, poetski ciklusi i knjige, a žanrovima su posvećeni sintetski članci. Obrađuju se i osnovna tematska područja njegova interesa, odnos s kazalištem, filmom, časopisima kojima je bio urednikom ili suradnikom, ustanove važne za njegovu javnu djelatnost, političke stranke razdoblja u kojem je stvarao, javne osobe koje su na njega utjecale, o kojima je pisao, s kojima je profesionalno surađivao te književnici i kritičari koji su pisali o njemu. Integralna bibliografija Krležinih djela s opisima promjena u novim izdanjima te popisom literature o njemu.
Personalna enciklopedija Krležijana pripada u krug malobrojnih srodnih edicija svjetske enciklopedistike.

Glavni urednik: Velimir Visković

Godina izdanja: 1993.

 

Krležijana ONLINE

 

NATUKNICE

»O Glembajevima«
»Pijana Novembarska noć«
»Povratak Filipa Latinovicza«
Leksikografski zavod
Vučjak

Pin It