Likovna enciklopedija Jugoslavije je personarij umjetnika, slikara, kipara, grafičara, dizajnera, arhitekata, kritičara, publicista, skupljača umjetnina, odnosno svih onih koji su se na jugoslavenskom prostoru, sustavno ili samo povremeno, bavili likovnim umjetnostima ili su pisali o njima.

Osim autora, prikazani su i svi oni pojedinci koji pripadaju širem krugu europske kulture a u nekoj su svezi s umjetničkom baštinom jugoslavenskih naroda. Enciklopedija donosi topografski inventar jugoslavenskih umjetničkih spomenika, detaljno obrađene povijesno-zemljopisne i stilsko-umjetničke cjeline, te mnoge terenske snimke i arhivske izvore.

 

 

Broj svezaka: 2

Godina izdanja: 1984–1987.

 

NATUKNICE

Bonino da Milano
Dioklecijanova palača
Juraj Dalmatinac

Pin It