Europski sustav središnjih banaka (engl. European System of Central Banks, akr. ESCB), nadnac. tijelo čiji je gl. cilj održavanje stabilnosti cijena. Sastoji se od Europske središnje banke (ECB) i nac. središnjih banaka svih država članica EU-a, neovisno o tome jesu li prihvatile euro ili nisu. Utemeljen je 1998. na prijedlog Delorsova izvješća. ESCB nema pravnu osobnost, ali njegove sastavnice djeluju u skladu s vlastitim utvrđenim ciljevima, odredbama temeljnih ugovora, statuta ESCB-a i ECB-a, te s odlukama donesenima u upravljačkim organima ECB-a. Za potporu i pomoć u radu organima koji donose odluke osnovano je 14 odbora ESCB-a.

Pin It