Hrvatska banka za obnovu i razvitak (akr. HBOR), državna financ. institucija sa sjedištem u Zagrebu. Osnovana je 1992. kao Hrvatska kreditna banka za obnovu (HKBO) radi dodjele kredita i izdavanja jamstva za financiranje investicijskih programa obnove i izgradnje koji su od interesa za RH, posebno na području infrastrukture, poljoprivrede i zaštite okoliša, te radi poticanja obrtništva, osnivanja i razvoja malih i srednjih poduzeća i privatizacije društv. poduzeća. Namjenske kredite za sanaciju, rekonstrukciju i građenje stambenih i gosp. objekata daje investitorima preko poslovnih banaka, a drž. poduzećima kredite dodjeljuje izravno za financiranje pojedinih investicijskih projekata. Kreditira i izvozne poslove domaćih izvoznika te ih osigurava od nekomercijalnih rizika. Sredstva za poslovanje pribavlja emisijom vrijednosnih papira, uzimanjem zajmova na tržištu kapitala i od RH te zaduživanjem kod međunarodnih financ. institucija.

Pin It