bisernicaBisernica (arap. Tanbur-sedefli), najmanja tamburica u tamburaškom zboru. Trup joj ima oblik gitare ili je kruškolik. Na njoj su napete četiri metalne žice, ugođene sve u istom tonu d2. Novije bisernice imaju tri para žica ugođenih u kvinti od tona g. Svirač drži bisernicu oslonjenu o prsa i trza trzalicom od kore, pera ili celuloida. Opseg instrumenta seže od d2 do h3. Ta dionica bisernice ispisuje se u violinskom ključu za oktavu dublje, tako da je zvuk rezak i zvonak, za oktavu viši od zapisanog. U tamburaškom zboru bisernici pripada uloga visokog sopranskog instrumenta. U velikom tamburaškom orkestru upotrebljavaju se po tri bisernice (I, II, III); treću bisernicu zovu ponegdje kontrašica, a također i šara ili šargija.