Hrvatski obiteljski leksikon univerzalan je tip leksikografskoga djela namijenjena najširem krugu korisnika. Iz nepregledne količine znanja i informacija izdvaja i obrađuje ono što najviše odgovara potrebama modernoga čovjeka.

Od prvoga članka - koji otkriva značenja slova a - do zadnjega - koji nas uči da je žveglica narodna svirala - nižu se i objašnjavaju pojmovi raznovrsnih područja i struka: znanosti, kulture, tehnike, gospodarstva, politike, športa, zabave, filozofije, prava, umjetnosti... Obrađuju se zemlje i narodi svijeta, stručni nazivi, vlastita imena, povijesni, politički i kulturni događaji, vjerska, društvena i umjetnička gibanja te istaknute osobe različitih područja, a posebna je pozornost posvećena hrvatskim sadržajima. Vremenski raspon građe seže od prapovijesti, a prezentirana je kratkim i jednostavnim tumačenjima.
Zbog svojih triju temeljnih osobina - zastupljenosti mnogobrojnih struka, sažetosti i jasnoće izlaganja - Hrvatski obiteljski leksikon djelo je najšire primjene, dostupno čitateljima različitih potreba i interesa te vrijedan izvor za brzu, pristupačnu i pouzdanu obavijest.

Hrvatski obiteljski leksikon priređen je izravno prema Hrvatskom općem leksikonu (1996; glavni urednik August Kovačec)

Glavni priređivač: Tomislav Ladan

Godina izdanja: 2005.

Predgovor

 

Hrvatski obiteljski leksikon ONLINE