Leksikon jugoslavenske muzike prvo je izdanje koje obuhvaća i predstavlja sve pojave i osobe koje su se očitovale ili djelovale na jugoslovenskim prostorima. Za razliku od Muzičke enciklopedije koja je općeg karaktera, Leksikon jugoslovenske muzike sadrži višestruko proširenu nacionalnu građu.

Leksikon donosi abecednim redom biografske članke o djelatnosti svih u javnosti poznatih glazbenih umjetnika Jugoslavije - skladatelja, pjevača, instrumentalnih virtuoza, baletnih umjetnika te pedagoga, teoretičara glazbe, povjesničara i muzikologa. Daje podatke i o radu i dostignućima svih važnijih glazbenih društava, ansambala i ustanova.
Posebna je pažnja posvećena prikazima glazbenog stvaralaštva te glazbenoj povijesti i praksi većih gradova. U sintetičkim člancima obrađeni su pojmovi i discipline kao: balet, crkvena glazba, kritika, muzikologija, nagrade, opera i sl.

Broj svezaka: 2

Glavni urednik: Krešimir Kovačević

Godina izdanja: 1984.

 

NATUKNICE

Bisernica
Dedić Arsen
Ladarice

Pin It