Prvi leksikon posvećen jednomu hrvatskom dopreporodnom književniku Leksikon Marina Držića iz tiska je izišao u ožujku 2009. godine.
U približno 1000 natuknica ujedinjena su znanja različitih struka o liku i djelu Marina Držića, njegovu dobu i suvremenicima. Temeljito je obrađen Držićev književni opus - opisana su njegova tiskana i rukopisna djela, a svaka natuknica sadrži bibliografski opis, kratak sadržaj, žanrovski, versifikacijski, stilski i komparativni opis.

Leksikonom je obuhvaćen i kazališni aspekt Držićevih djela: prostori u kojima su izvođene njegove drame, kazališne družine, kostimografija, renesansni traktati o scenografiji.
Leksikon problematizira nejasna mjesta iz Držićeva životopisa, donosi spoznaje Držićevih historiografa 18. i 19. stoljeća, kao i moderne držićologije, o materijalnoj kulturi njegove svakodnevice, osobama s kojima je bio u kontaktu te političkom kontekstu njegova rada i djelovanja.
Bibliografija Držićevih djela tiskana je u posebnom svesku.

Urednici: Milovan Tatarin, Slobodan Prosperov Novak, Mirjana Mataija, Leo Rafolt

Godina izdanja: 2009.

 

Leksikon Marina Držića mrežno izdanje

 

NATUKNICE

drugi
Drža - Držić
Dundo Maroje, lik
Grižula
imetak
kažnjavanje
leksikografija
nazbilj - nahvao
pir

 

Naručite

Pin It