Pravni leksikon prvo je opće leksikografsko djelo na hrvatskom jeziku koje sustavno obrađuje pravo i pravnu znanost. U više od 6500 leksikonskih jedinica, leksikon pruža iscrpan pregled pravne znanosti, pravnih disciplina, kategorija i teorija te povijesti prava i pravnih sustava.

Pravni leksikon daje uvid u hrvatski državni i pravni sustav te europsko pravo i demokratsko iskustvo. Prati pravo Europske unije, uspoređuje programe svjetskih globalizacija i europskih integracija sa stajališta hrvatskih interesa. Leksikon uz hrvatski naziv natuknice donosi i njezine nazive na latinskom, engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.
Ovaj je leksikon pouzdan priručnik svima onima koji se susreću s pravnim pitanjima u svojem profesionalnom i svakodnevnom životu.

Glavni urednik: Vladimir Pezo

Godina izdanja: 2007.

 

NATUKNICE

EOP - zemljišna knjiga
izvršna vlast
nasciturus

 

Naručite

Pin It