Pogled u 50 godina rada Leksikografskoga zavoda

preuzmi članak

Trpimir Macan
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

SAŽETAK: Autor se u priopćenju općenito osvrće na pedeset godina Zavoda. Dotaknuvši povijesne korijene i izravne prethodnike, piše о idejnim začetcima i ustaljivanju Zavoda kao glavnoga nositelja enciklopedijsko-leksikografskoga posla. Potom da je pregled zavodskoga izdavalaštva u raznolikosti općih, stručnih, nacionalnih i ostalih izdanja, ocjenjuje njihovo mjesto i značenje kao kulturnih, stručnih i izobrazbenih priručnika, uglavnom pionirskih. Također je u tome smislu progovorio о Zavodu u društveno-političkom kontekstu, te о zavodskoj personalnoj politici, zaključivši daje Zavod u drugoj polovici XX. st. nadgradio temelje modeme hrvatske enciklopedike i postavio standarde u svim njezinim sastavnicama.

Pin It