Hrvatski mjesni rječnik suvremeni je imenik naseljenih mjesta (ekonima) s pridruženim imenima njihovih stanovnika (etnicima) i odnosnim pridjevima (kteticima) te pridjevima izvedenim od imena samih naselja, prvi takve vrste u nas. Opseg i službeni oblici imena naselja usklađeni su s podatcima iz Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj te njegovim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Uza svako naselje navedeno je njegovo službeno ime, pripadajuće gradsko ili općinsko središte te županija. Također su uvrštena i posebnim znakom obilježena imena grada ili općine sa sjedištem u drugoimenom naselju. Na kraju su uputnice i gradsko-općinsko kazalo sa svim rječnikom obuhvaćenim naseljima, u kojem su gradovi označeni kosim pismom.
Izdavanjem Hrvatskoga mjesnoga rječnika Leksikografski zavod Miroslav Krleža postavio je osnovicu za daljnji rad na hrvatskom mjesnom imenoslovlju.

Predgovor

Glavna urednica: dr. sc. Nataša Bašić-Kosić

Godina izdanja: 2016.

 

Naručite

Pin It