Hrvatska biobibliografska baština (2001–02)

Šifra: 075001

Područje: Humanističke znanosti

Razdoblje djelovanja: 2001–2002.

Voditelj projekta: dr. sc. Trpimir Macan

Suradnici - istraživači:
Mladen Švab, Jasna Šikić, Višnja Flego, Tatjana Delibašić, Vlaho Bogišić, Nataša Bašić-Kosić, Jagoda Splivalo-Rusan

Suradnici - znanstveni novaci:
Bruno Kragić, Iva Mandušić, Filip Hameršak

Rezultati istraživanja nalaze se na internetskoj stranici Hrvatska znanstvena bibliografija

Pin It