Javne informacije

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje Leksikografski zavod Miroslav Krleža posjeduje, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

Načine ostvarivanja prava na pristup informacijama koje Leksikografski zavod Miroslav Krleža posjeduje možete pronaći ovdje.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija nije potrebno platiti upravnu pristojbu.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Leksikografski zavod Miroslav Krleža ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade određena je sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14).

 

Službenica za informiranje: Nataša Cikron, voditeljica Ureda ravnatelja

Kontakt podaci službenice za informiranje:
Nataša Cikron, tel.: +385 1 4800 325
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U privitku se nalaze dokumenti vezani uz informacije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža:

Zahtjev za pristup informacijama – online obrazac i/ili dokument za preuzimanje

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – online obrazac i/ili dokument za preuzimanje

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – online obrazac i/ili dokument za preuzimanje

Pin It