Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2021. godinu.pdf

Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2020. godinu.pdf

Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2019. godinu.pdf

Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2018. godinu sa zaključkom Vlade RH.pdf

Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2017. godinu sa zaključkom Vlade RH.pdf

Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2016. godinu.pdf

Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2015. godinu.pdf

Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2014. godinu.pdf

Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2013. godinu.pdf

Financijski izvještaj za 2021. godinu_bilješke.pdf

Financijski izvještaj za 2021. godinu.pdf

Financijski izvještaj za 2020. godinu_bilješke.pdf

Financijski izvještaj za 2020. godinu.pdf

Financijski izvještaj za 2019. godinu_bilješke.pdf

Financijski izvještaj za 2019 godinu.pdf

Financijski izvještaj za 2018. godinu_bilješke.pdf

Financijski izvještaj za 2018. godinu.pdf

Financijski izvještaj za 2017. godinu.pdf

Financijski izvještaj za 2016. godinu.pdf

Financijski izvještaj za 2015. godinu.pdf

Financijski izvještaj za 2014. godinu.pdf

Pin It