Sjednica Datum održavanja Dnevni red Odluke
1/2018. 2. III. 2018. 1. Suradnja Zavoda sa znanstvenim i kulturnim ustanovama
2. Razno

1-2018-1.pdf

1-2018-2.pdf

2/2018 27. III. 2018. 1. Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2017. godinu
2. Financijsko izvješće za 2017. godinu
3. Razno

 

2-2018-1.pdf

2-2018-2.pdf

3/2018 8. IV. 2018. 1. Nacrt Izmjena i dopuna Pravilnika o leksikografskom radu u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i plaćama u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
3. Informacija o predloženim projektima
4. Razno
 

 

3-2018-1.pdf

 

4/2018 31. X. 2018. 1. Prijedlog Pravilnika o leksikografskom radu u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
2. Prijedlog Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
3. Rasprava o informatičkim bazama i internetskim aplikacijama leksikografskih projekata
4. Suradnja s drugim ustanovama
5. Razno.

4-2018-1.pdf

4-2018-2.pdf 

4-2018-3.pdf 

4-2018-4.pdf 

5/2018 7. XII. 2018. 1. Nacrt Pravilnika o izborima u leksikografska zvanja u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
2. Razno.
 
6/2018 20. XII. 2018. 1. Plan rada Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2019.
2. Financijski plan s planom nabave za 2019.
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
4. Razno.

6-2018-1.pdf

6-2018-2.pdf 

6-2018-3.pdf 

6-2018-4.pdf 

6-2018-5.pdf 

 

Pin It