Sjednica Datum održavanja Dnevni red Odluke
1/2019. 29. III. 2019. 1. Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2018.
2. Financijsko izvješće za 2018.
3. Plan normativne djelatnosti do 30. lipnja 2019.
4. Kadrovska pitanja
5. Razno

 1-2019-1.pdf

 1-2019-2.pdf

2/2019 15. IV. 2019. 1. Informacija o stanju nekretnina Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
2. Rasprava o Nacrtu Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
3. Rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Pravilnika o zaštiti na radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
3. Razno

 

 

 

3/2019 19. VI. 2019. 1. Mandati glavnih urednika Hrvatskoga biografskoga leksikona i Hrvatske tehničke enciklopedije  

 3-2019-1.pdf