Zakon o Leksikografskom zavodu

Statut Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža

Pravilnik o unutarnjem ustroju Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža

Pravilnik o leksikografskom radu u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u LZMK_1.XII.2017.pdf

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka u LZMK.pdf

Strategija LZMK 2015–2020.

Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK 2017–2020.pdf

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju LZMK.pdf

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni.pdf

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zasnivanje radnoga odnosa u LZMK.pdf

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u LZMK - 14. VI. 2022.pdf

Pravilnik o izborima u leksikografska zvanja u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža_11.XI.2019.pdf

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža_30. lipnja.2020.pdf 

Pin It